Ekologia

Meble drewniane Dbałość Meble Radomsko o środowisko naturalne potwierdzają liczne wdrożenia technologiczne i certyfikaty. Plany uwzględniają uzyskanie FSC ( Forest Stewardship Council- )- jeden z najważniejszych w Europie dokumentów świadczących o proekologicznym zarządzaniu surowcem drzewnym wykorzystywanym w procesie produkcji. WWF – The Global Conservation Organization (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody ).  Głównym celem tej międzynarodowej organizacji jest zatrzymanie degradacji środowiska naturalnego poprzez realizację wspólnych działań z rządami, instytucjami oraz firmami, a także osobami indywidualnymi, dla których nie jest obojętne, w jakich warunkach będą żyły następne pokolenia. Działania proekologiczne  wdrożone w roku  2008 – 2010 : – zakup nowych systemów odpylania, – obniżenie emisji pyłów i gazów w wyniku zaprzestania użytkowania starych rozwiązań w zakresie lakiernictwa, – przejście na bardziej przyjazne śwodowisku rozcieńczalniki i bejce Sopur – zainstalowanie urządzeń do współspalania węgla, miału i pyłu drzewnego (redukcja emisji CO2), Najbliższe plany :
  1. zainstalowanie urządzeń II stopnia odpylania , celem obniżenia emisji pyłu z wartości dopuszczalnej a także zakup i instalacja filtrów workowych.
  2. hermetyzacja procesów odpylania i transportu wiórów celem zmniejszenia wielkości opadu pyłu na terenie zakładu i zminimalizowanie niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza z urządzeń technologicznych.